Phía Sau Một Robot

Fandom: Transformers: Prime

Rating: PG

Pairing: Tiếng Vẫy/Dát Chết (Soundwave/Ratchet), Mì Gà Trộn/Ốc Thị Mít (Megatron/Optimus), Sập Điện/Vỡ Mồm (Breakdown/Knock Out), Sờ Ra Chym/Bé Bi Bô (Starscream/Bumblebee), Lừa Đảo/Tự Sướng (Decepticon/Autobot), Tiếng Việt/Tiếng Anh.

 

Xem tiếp


[Jason/Dick]Give You My Life

Fandom: DC Comics

Rating: PG-13

Tóm tắt: Boxer x Ballerino AU.

Inspiration:

Xem tiếp


[DC] “Em Kiên yêu tôi vì tiền cũng chẳng sao!”

Prompt: “Tao ước gì có đứa lập fest để bà con chuyển hết nhân vật từ Mỹ sang bối cảnh các nước khác.” — Anon.

Challenge accepted.

Fandom: DC Comics + Batman v Superman.

Rating: PG-13

Soundtrack: Đường Chúng Ta Đi.

Xem tiếp


Khứ hà phương – Chương 1

Fandom: DC

Chapter rating: G

Pairing: Jason/Tim/Damian x Dick

Tóm tắt: “Khứ hà phương, hà phương hựu nhưng cựu dã. Ái dĩ thâm, dĩ thâm tựu ly biệt như hà.” (*)

Xem tiếp


[Damian/Dick]Together

Fandom: DC Comics

Rating: R

Soundtrack: Together – The XX

A/N: Tôi sống rất có tâm (◡‿◡✿)

Xem tiếp


[JayKon]Tình cha

Fandom: DC Comics

Thể loại: CRACK.

Rating: PG-13

Soundtrack: I Swear

Xem tiếp


[Damian/Kyle]Possession

Fandom: Green Lantern 

Rating: G 

Pairing: Damian Wayne/Kyle Rayner, Hal Jordan/John Stewart 

Tóm tắt: “Chúa tể Hắc ám, Đứa bé Vẫn sống thuộc về ngài.” 


Xem tiếp


Oa Du Kí

Fandom: DC Comics, Tây Du Kí

Thể loại: Crack

Rating: PG-13

A/N: Tôi và con Ngoen lẽ ra không bao giờ nên gặp nhau =)))

Xem tiếp


Nán đợi vầng dương – Chương 2

Fandom: DC Comics

Pairing: Hal Jordan/Kyle Rayner, Damian Wayne/Hal Jordan, Bruce Wayne/Kyle Rayner

Rating: R

Chương 1

Xem tiếp


[Guy/Kyle]Anh là que diêm, em là đá lửa – Chương 2

Fandom: DC Comics

Pairing: Guy Gardner/Kyle Rayner

Rating: NC-17

Chương 1

Xem tiếp